Werken met gevaarlijke stoffen: ondersteuning om de RI&E compleet te houden

23-05-2021

Bedrijven zijn verplicht om, als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen in beeld te hebben. Daarom heeft het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven steekproefsgewijs benaderd om een stoffenoverzicht aan te leveren, inclusief de preventiemaatregelen van blootstelling. Deze steekproef betrof ook enkele van onze deelnemers. We hebben deze bedrijven ondersteuning kunnen geven. Waar u aan kunt denken bij dit onderdeel van de RI&E, leest u hieronder.

Lees verder

Werken met gevaarlijke stoffen: ondersteuning om de RI&E compleet te houden

Inzicht op gebied van veiligheid en compliance

Door het duidelijk in kaart brengen van de in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen, krijgt een bedrijf inzicht in de mate van blootstelling aan de medewerkers. Denk aan de volgende zaken:

  • Zijn de productveiligheidsbladen actueel?
  • Is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hierin compleet?
  • Zijn de gebruikte opslagfaciliteiten wel geschikt en voldoen ze aan het activiteitenbesluit?

Kunt u onze hulp gebruiken?

Heeft u ook ondersteuning nodig bij het verkrijgen van inzicht in gevaarlijke stoffen, of over de RI&E in het algemeen? Of twijfelt u over de actualiteit van stoffen en opslag en wilt u daarover advies inwinnen? Bel ons dan gerust. U kunt voor vragen ook terecht bij uw contactpersoon van Stichting Adviescentrum Metaal.

Wilt u ons informeren?

Bent u ook benaderd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dan horen wij dit graag. Ook zijn we in dat geval benieuwd naar uw ervaring. Hoe meer deelnemers dit ons laten weten, des te beter: zo kunnen we de praktijk delen met de beleidsmakers van het ministerie.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid