Hydro Benelux: levenscyclusanalyse aluminium extrusieprofielen

Het winnen en bewerken van aluminium heeft impact op het milieu. Hoe groot is die impact precies voor aluminium profielen? Dat zochten adviseurs duurzaamheid David van Nunen en Jeannette Levels van advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT - vanuit deze rol ook werkzaam voor Stichting Adviescentrum Metaal - uit voor de productieprocessen van vijf extrusielocaties van Hydro Extrusion Benelux.

Lees verder

Hydro Benelux: levenscyclusanalyse aluminium extrusieprofielen

Hydro is een multinational van Noorse origine, gespecialiseerd in het winnen van bauxiet en het bewerken van aluminium. In de Benelux produceert Hydro profielen van aluminium op vijf extrusielocaties. Deze profielen worden onder andere gebruikt in de bouw, bij het maken van lichtmasten of als lichtgewicht constructiemateriaal in trailers, bussen en treinwagons.

Met het oog op duurzaamheid en circulaire productie, wordt het steeds belangrijker voor Hydro om te weten welke impact hun profielen hebben op het milieu. Niet alleen ‘wat kost het?’, maar ook ‘wat kost het de aarde?’ Om een antwoord te geven op die vraag, analyseerde LBP|SIGHT de levenscyclus van Hydro Extrusions Benelux’ extrusieprofielen.

LEREN VAN ELKAAR

Om de milieu-impact te achterhalen, spraken David, Jeannette en collega René Kraaijenbrink verschillende milieu-experts van Hydro. Ze hadden daarnaast intensief contact met het Hydro-medewerkers op de vloer. David: “Dat was heel leuk aan dit project. Bij Hydro was iedereen erg betrokken en gedreven. We keken steeds hoe we het proces en daarmee de analyses nog verder konden verfijnen.”

De vragen van David en Jeannette leverden weer nieuwe vragen op, ook intern. Zo werd dit project heel complex, maar ook heel leerzaam. Jeannette: “We probeerden ook begrip te krijgen voor de verschillen die er tussen locaties waren. Die verschillen waren soms ook een verrassing voor Hydro zelf.” Geen vervelende verrassing, volgens David: “De interne verschillen leverden juist interessante discussies en verbeteringen op.”


“We willen de milieu-impact van onze activiteiten verminderen en onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarom hebben we tijd en middelen gestoken in een complete LCA-studie, die we samen met LBP|SIGHT uitvoerden. De LCA laat onder andere zien waar we kunnen verbeteren om de CO2-uitstoot van onze producten te verminderen en zo bij te dragen aan de Hydro-klimaatambitie: net-zero emissies in 2050 of eerder.”

DE PRECIEZE IMPACT METEN IS MONNIKENWERK

Bij extrusie wordt het aluminium eerst verhit en daarna onder grote druk door een mal geperst. Dit proces kost energie, net als de winning of het recyclen van aluminium. Daarnaast is er milieu-impact door transport, grondstofverbruik en afvalverwerking.

David en Jeannette haalden alle cijfers boven water en vatten die samen in Environmental Product Declarations (EPD’s) en één score per type product: de Milieu Kosten Indicator (MKI). Echt monnikenwerk, volgens David: “Het is een complexe rekensom. We keken veel verder dan de processen op de extrusielocaties zelf. Je moet ook precies weten waar de grondstoffen vandaan komen en welke impact de winning daarvan op het milieu heeft.”

BAKKEN MET DATA

Uiteindelijk moest de analyse van de levenscycli zorgen voor realistische vergelijkingen tussen locaties en productieprocessen. Jeannette: “De grootste uitdaging met zoveel processen en locaties is de data tot goede kwaliteit brengen. We hebben de data regelmatig opnieuw bekeken. Je moet jezelf steeds weer afvragen: zijn deze cijfers wel op dezelfde manier berekend?”

Ook de impact op het milieu kent veel verschillende factoren en rekenmethodes. David: “Het was vooral heel veel data. Voor de aluminium extrusieprofielen en voor de lichtmasten van Hydro Pole Products hebben we eigenlijk alle vormen van milieu-impact meegenomen in onze berekeningen. Dat zijn er 30 in totaal. Bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, verzuring en aantasting van de ozonlaag. Daarnaast hebben we informatie geanalyseerd over grondstofgebruik, afval en informatie over de output-stromen die worden hergebruikt, of gerecycled. Daarna konden we veel nauwkeuriger doorrekenen wat het effect was van verduurzaming in de keten, bijvoorbeeld van de billetproductie.”

MILIEU-IMPACT IN HET OFFERTESTADIUM

De levenscyclusanalyse (LCA) van LBP|SIGHT leverde Hydro Extrusions Benelux een praktisch hulpmiddel op. Voor de sales-afdeling van Pole Products ontwikkelden David en Jeannette een rekentool. “Daarin hebben we alle bouwstenen van de levenscyclus opgenomen”, vertelt Jeannette. “Met die tool kunnen de sales-medewerkers verschillende scenario’s uitwerken en de milieu-impact berekenen in het offertestadium.”

Het ontwikkelen van die rekentool was alleen mogelijk na een LCA op maat. Dit maatwerk was belangrijk om accuraat de impact te meten en verminderen. Jeannette: “Een standaard LCA zou hier niet werken. Bij deze opdracht deed iedere locatie dingen net op een andere manier.”

VERANTWOORDING AFLEGGEN KLIMAATDOELSTELLINGEN

Naast de rekentool heeft Hydro nu een precieze toetsing van de milieu-impact. Dat is gunstig voor bedrijven die al relatief duurzaam produceren. David: “Uiteindelijk moet Hydro ook verantwoording afleggen over zijn bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Voor bouwprojecten wordt gevraagd naar de de milieuprestatie van Hydro’s producten. Als Hydro de impact niet zelf doorrekent, wordt de impact van producten getoetst aan standaardwaarden. En die waarden zijn vaak ongunstig.”

STREVEN NAAR DE KLEINSTE VOETAFDRUK

Als multinational heeft Hydro veel aandacht voor het klimaat. De regelgeving voor productiebedrijven wordt steeds strenger. Daarnaast vinden de klanten van Hydro de milieu-impact belangrijker dan ooit. Ook zij moeten iedere niet-duurzame keuze verantwoorden. De kleinste footprint is het ultieme doel. Jeannette herkent dit bij andere grote spelers op de markt: “Eigenlijk is dat de uitdaging voor alle grote productiebedrijven op dit moment.”

Met de LCA’s van LBP|SIGHT heeft Hydro een gevalideerd overzicht van de milieu-impact van zijn extrusieproducten. Klanten krijgen meer inzicht via de MKI-scores en EPD’s. Een mooi resultaat, volgens David: “Met deze analyse hebben alle afdelingen inzicht in hun stuk van de taart en weet Hydro gelijk waar geïnvesteerd moet worden om nog duurzamer te produceren.”

Over Hydro
Hydro is een toonaangevend aluminium- en energiebedrijf dat zich inzet voor een duurzame toekomst. Het doel van Hydro: een meer leefbare samenleving creëren door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren te ontwikkelen tot producten en oplossingen.

Het artikel 'Hydro Benelux: levenscyclusanalyse aluminium extrusieprofielen' is eerder gepubliceerd op de website van LBP|SIGHT.