Staalbouw Cluistra B.V.

Eind 2015 heeft de directie van Staalbouw Cluistra B.V. Stichting Adviescentrum Metaal gevraagd om te helpen bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers.

Lees verder

Staalbouw Cluistra B.V.

Staalbouw Cluistra is een staalconstructiebedrijf voor de utiliteitsbouw. Ze produceren stalen constructies van kantoren, bedrijfshallen, meubelhallen, sporthallen, distributiecentra en theaters. Derden leveren de stalen liggers en kolommen die door Cluistra worden samengesteld en geprepareerd tot volledige constructieonderdelen. Ook worden de onderdelen gecoat. De constructiedelen worden vervolgens naar de bouwlocatie gebracht en daar door het bedrijf gemonteerd.

Risico-evaluatie en -inventarisatie

Staalbouw Cluistra heeft in het verleden een RI&E opgesteld, deze is in 2015 geactualiseerd. Maar het hebben van een RI&E alleen is natuurlijk geen garantie dat er nooit ongelukken gebeuren. Het houden van toezicht en het geven van voorlichting en instructies zijn niet voor niets verplichte onderdelen van het arbobeleid en de arboregelgeving. Stichting Adviescentrum Metaal stelde voor om per productiehal een inventarisatie te maken van alle activiteiten en bijbehorende risico’s en deze te beoordelen op basis van de methode van Fine and Kinney. Ook stelde de stichting voor om het bedrijf periodiek te bezoeken en met de medewerkers te spreken over de aangetroffen situatie, over routine en gevaarlijke situaties en tevens toe te zien op keuringen van machines en orde en netheid.

Arbo-bezoeken

De directie van Staalbouw Cluistra gaf hiervoor opdracht en in de afgelopen twee jaar heeft Stiching Adviescentrum Metaal het bedrijf 3 tot 4 maal per jaar bezocht. Ook is er op basis van de risicobeoordeling een toolboxmeeting gehouden voor alle medewerkers, waar specifiek werd ingegaan op de meest relevante risico’s en op de reeds genomen en nog te nemen maatregelen. Van elk bezoek is een verslag gemaakt met foto’s als toelichting op de aangetroffen situaties. Staalbouw Cluistra heeft de onderdelen lasrookafzuiging, verlichting en explosieveiligheid structureel verbeterd.

Evaluatie

Eind vorig jaar hebben Cluistra en Stichting Adviescentrum Metaal deze aanpak geëvalueerd. Directie en medewerkers beoordeelden de toolboxmeeting als zeer positief. Ook werden de bedrijfsbezoeken en de aandacht voor veiligheid gewaardeerd. Daarbij werd wel geconcludeerd dat de frequentie van vier bedrijfsbezoeken per jaar als hoog werd ervaren in vergelijking tot de grootte van het bedrijf. Na een evaluatie met de directie heeft de stichting besloten om de begeleiding voort te zetten met twee bezoeken per jaar, waarbij jaarlijks een toolboxmeeting wordt gehouden over één specifiek veiligheidsonderwerp.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid